Nachwuchs im Stall - Ella - April 2012
IMG_0400
IMG_0445
IMG_0450
IMG_0460
IMG_0483
IMG_0503
IMG_0528
IMG_0530
IMG_0569
IMG_0572
IMG_0573 IMG_0577 IMG_0580 IMG_0588 IMG_0590